Xác định những vấn đề mà sản phẩm có thể gặp phải

Những vấn đề của sản phẩm có khả năng ảnh hưởng đến doanh số bao gồm chất lượng sản phẩm hoặc những vấn đề đề vận hành. Shopee khuyến khích bạn nên tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ và kịp thời cải thiện để tránh việc giảm doanh số cũng như trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Các vấn đề khác nhau của sản phẩm

Có những vấn đề chính mà sản phẩm thường gặp phải được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Làm thế nào để xác định những sản phẩm đang có vấn đề?

Công cụ cảnh báo của Shopee là một cách nhanh chóng và đơn giản nhất để giúp bạn xác định cũng như giải quyết các sản phẩm có vấn đề.

Truy cập trang Cảnh báo

  1. Truy cập Kênh người bán – chọn Phân tích bán hàng

  1. Chọn Sản phẩm
  2. Trong mục Sản phẩm – chọn Cảnh báo

Sử dụng công cụ Cảnh báo

Mục cảnh báo có những thông tin hữu ích để giúp bạn có thể xác định những sản phẩm gặp vấn đề.

1. Lựa chọn ngày

Chọn 1 ngày bạn muốn xem danh sách sản phẩm được xác định có vấn đề vào ngày đó.

2. Tải dữ liệu

Bấm vào đây để tải danh sách các sản phẩm có vấn đề sang file excel với mục đích lưu trữ thông tin của Shop hoặc để phân tích thêm

3. Chẩn đoán số liệu

Nhấn chọn vào các mục chẩn đoán khác nhau để xác định các sản phẩm có vấn đề tương ứng với từng mục.

4. Định nghĩa và mẹo

Giải thích chi tiết vì sao các sản phẩm trên được chẩn đoán là có vấn đề cũng như đưa ra các mẹo để bạn có thể giải quyết và cải thiện các sản phẩm này.

5. Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm nằm trong danh sách được chẩn đoán có vấn đề được liệt kê chi tiết ở đây. Nút chỉnh sửa cho phép bạn chỉnh sửa ngay sản phẩm theo những mẹo được đề xuất.

***Tham khảo Kiến thức chuyên sâu trên Shopee để biết thêm chi tiết.

LEAVE A REPLY