Chỉnh sửa sản phẩm đồng loạt

Tính năng cập nhật sản phẩm hàng loạt cho phép bạn chỉnh sửa đồng thời nhiều sản phẩm trên Shopee. Sử dụng tính năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi chỉnh sửa một số lượng lớn sản phẩm tại Trung tâm người bán.

Các bước thực hiện

 1. Đăng nhập vào Kênh Người Bán
 2. Nhấn chọn Sản Phẩm

3. Đến mục Tải danh sách và Nhập hàng loạt

4. Chọn Tải danh sách và Sửa sản phẩm hiện tại

5. Chọn thông tin bạn muốn chỉnh sửa và cập nhật

6. Chọn Tải về trong mục Xuất thông tin sản phẩm

7. Bấm vào mục Hướng dẫn sử dụng để xem thêm hướng dẫn

Danh sách sản phẩm là gì?

Danh sách sản phẩm là một file Excel chứa tất cả các chi tiết sản phẩm của bạn. Danh sách sản phẩm này sẽ được tải lên trong Trung tâm người bán để cập nhật, chỉnh sửa hàng loạt cho các sản phẩm của Shop. Bảng bên dưới là định nghĩa những mục trong file Danh sách sản phẩm.

Làm sao để cập nhật hàng loạt thông tin sản phẩm?

Cập nhật hàng loạt sản phẩm của bạn trong 2 bước đơn giản:

 1. Xuất thông tin sản phẩm hiện có: Bạn có thể xuất thông tin sản phẩm của Shop bạn sang file Excel theo các trường bạn muốn chỉnh sửa
 2. Chỉnh sửa thông tin sản phẩm và tải lên: Bạn có thể chỉnh sửa các mục mà bạn muốn cập nhật bao gồm: giá cả, tồn kho và các mục khác.

Cách xuất thông tin sản phẩm

1. Chọn mục thông tin bạn muốn chỉnh sửa

2. Chọn các mục bạn muốn cập nhật

 • Những mục có thể chỉnh sửa có màu xanh. Ví dụ: mẫu bên dưới cho phép bạn chỉnh sửa giá và lượng hàng tồn kho.

Cách chỉnh sửa thông tin sản phẩm và đăng tải lên

Sau khi chỉnh sửa thông tin sản phẩm, bạn phải đăng tải Danh sách sản phẩm đã được chỉnh sửa lên Trung tâm người bán.

 1. Nhấn chọn Sản Phẩm
 2. Đến mục Tải danh sách và Nhập hàng loạt
 3. Chọn Chỉnh sửa Sản phẩm Hiện có
 4. Bấm Chọn tập tin và tải file Excel đã chỉnh sửa lên

5. Sau khi đăng tải thành công, chọn Sửa để tiếp tục

6. Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa các trường không hợp lệ và kiểm tra các sản phẩm đã chỉnh sửa

 • Hãy nhớ lưu các cập nhật của bạn trước khi thoát. Để xóa một yêu cầu, nhấp vào Xóa Đã chọn.

7. Lưu các thay đổi và thông tin sản phẩm của bạn sẽ được cập nhật.

Các lỗi và giải pháp thường gặp

 • Tại sao tôi thấy một trang trống sau khi tải danh sách sản phẩm lên?

Bạn sẽ thấy một trang trống khi danh sách sản phẩm được tải lên không có thay đổi gì hoặc khi tất cả các thay đổi của danh sách sản phẩm đã được lưu.

 • Tại sao tôi thấy dòng “Cập nhật thất bại, Vui lòng sửa lại thông tin sản phẩm không hợp lệ và gửi lại”?

Hãy tham khảo nội dung thông báo không hợp lệ được nêu ở bên dưới. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc cũng có thể xóa cập nhật sản phẩm.

***Tham khảo Kiến thức chuyên sâu trên Shopee để biết thêm chi tiết.

LEAVE A REPLY