Làm thế nào để chỉnh sửa các sản phẩm đã bị khóa?

Shopee sẽ có hình thức xử lý phù hợp với sản phẩm khi vi phạm vào chính sách đăng bán. Bạn có thể tham khảo thêm chính sách đăng bán sản phẩm của Shopee tại đây. Shop cũng có thể chỉnh sửa kịp thời những sản phẩm bị khóa để đảm bảo được doanh số của mình cũng như tránh phát sinh điểm phạt vì sản phẩm đăng bán không đúng quy định,

Tôi có thể tìm sản phẩm đã bị khóa ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra các sản phẩm đã bị khóa trong phần Quản lý sản phẩm với những thao tác đơn giản như sau:

 1. Truy cập Kênh người bán
 2. Chọn Sản phẩm vi phạm

Trong Quản lý sản phẩm thì mỗi sản phẩm bị khóa đều được hiển thị lý do vi phạm cũng như đề xuất cách chỉnh sửa cụ thể.

 1. Trạng thái sản phẩm Trạng thái hiện tại của sản phẩm. VD: đang chờ duyệt, đã tạm khóa, ..v…v
 2. Bị khóa lúc Thời gian sản phẩm bị khóa
 3. Hạn sửa lỗi Sản phẩm vi phạm cần được chỉnh sửa trước thời gian này để tránh bị xóa

4. Loại vi phạm

Loại vi phạm mà sản phẩm đang gặp phải.

5. Lý do vi phạm

Giải thích chi tiết lý do sản phẩm bị khóa

6. Gợi ý

Hướng dẫn cụ thể cách chỉnh sửa phù hợp với sản phẩm

7. Thao tác

Các hoạt động cần làm để thay đổi trạng thái sản phẩm đã bị khóa. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa.

Tôi có thể thực hiện những thao tác nào cho những sản phẩm đang bị khóa?

Có 2 thao tác bạn có thể thực hiện với sản phẩm đang bị khóa: chỉnh sửa và xóa.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm chẳng hạn như tiêu đề, hình ảnh và danh mục sản phẩm theo đúng quy định của Shopee.

Xóa sản phẩm

Xóa sản phẩm khỏi Shop.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Nếu sản phẩm của bạn có chứa thông tin không chính xác hoặc sai lệch thì bạn cần chỉnh sửa sản phẩm. Ví dụ: chỉnh sửa khi sản phẩm bị đăng sai danh mục ngành hàng cụ thể như dưới đây

       Để chỉnh sửa sản phẩm: 

 1. Chọn Thao tác
 2. Chỉnh sửa

 1. Chọn Danh mục chính xác
 2. Cập nhật

2. Xóa sản phẩm

Nếu bạn không muốn Chỉnh sửa lại sản phẩm bị khóa, bạn có thể chọn Xóa chúng. Hãy luôn chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ Chính sách đăng bán của Shopee cũng như Sản phẩm cấm/hạn chế để sản phẩm sẽ không bị xử lý.

Để xóa từng sản phẩm:

 1. Chọn Thao tác
 2. Xóa

 1. Chọn Xác nhận để xóa

Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn xóa nhiều sản phẩm cùng lúc

Để xóa nhiều sản phẩm cùng lúc:

 1. Chọn sản phẩm muốn xóa hoặc chọn tất cả nếu muốn xóa toàn bộ sản phẩm.
 2. Chọn Xóa để tiếp tục

3. Bấm Xác nhận để xóa

***Tham khảo Kiến thức chuyên sâu trên Shopee để biết thêm chi tiết.

LEAVE A REPLY