Phân loại hàng là gì?

Phân loại hàng cho phép Người mua có thể lựa chọn sản phẩm theo những thuộc tính khác nhau trên cùng 1 trang thông tin, ví dụ như kích cỡ, màu sắc hay chủng loại.

 

Tôi có thể thiết lập các Phân loại hàng nào ?

Phân loại

Hướng dẫn thiết lập Phân loại hàng?

1.Vào Kênh Người bán, chọn Sản phẩm

2.Vào Chi tiết sản phẩm, kích hoạt Phân loại hàng trong mục Thông tin bán hàng

Nhóm phân loại hàng 1

1.Điền tên nhóm phân loại hàng và phân loại hàng

2. Điền thông tin về giá, kho hàng, SKU phân loại (không bắt buộc) cho mỗi phân loại hàng

 

Lưu ý: Với những sản phẩm đồng giá, có cùng số lượng tồn kho và SKU phân loại, bạn có thể nhập các giá trị này trong phần Thiết lập phân loại hàng và chọn Áp dụng cho tất cả phân loại.

 

3. Thêm hình ảnh cho mỗi phân loại hàng (không bắt buộc)

Nhóm phân loại hàng 2

1.Thêm Nhóm phân loại hàng 2

2. Điền tên nhóm phân loại hàng 2 và phân loại hàng 2

 

3. Điền thông tin về giá, kho hàng, SKU phân loại (không bắt buộc) cho mỗi phân loại hàng

(Tổng số lượng phân loại hàng = số lượng nhóm phân loại hàng 1 x số lượng nhóm phân loại hàng 2)

4. Thêm hình ảnh cho mỗi nhóm phân loại hàng 2 (không bắt buộc)

 

Ví dụ: Giày cao gót có Nhóm phân loại hàng 2

Người mua có thể dễ dàng chọn sản phẩm có màu sắc và kích cỡ có sẵn

Không nhập chung 2 nhóm phân loại hàng trong cùng 1 nhóm phân loại

***Tham khảo Kiến thức chuyên sâu trên Shopee để biết thêm chi tiết.

LEAVE A REPLY