Quản lý doanh thu bán hàng trên Kênh Người Bán

Bạn có thể kiểm tra và quản lý doanh thu của Shop trên Kênh Người Bán một cách dễ dàng.

Tôi có thể xem chi tiết doanh thu ở đâu ?

  1. Nhấp vào “Doanh thu”
  2. Trong bảng chi tiết doanh thu, Người bán sẽ thấy 2 trạng thái thanh toán tiền sau:
  3. Sẽ thanh toán
  4. Đã thanh toán

3. Chọn từng loại trạng thái thanh toán tiền để kiểm tra chi tiết các đơn hàng

Tôi có thể tải bảng báo cáo thu nhập hàng tuần ở đâu?

  1. Nhấp vào biểu tượng Tải về tương ứng với mỗi bảng báo cáo tuần

2. Nhấp vào “Xem tất cả” để xem tất cả báo cáo thu nhập của Shop:

3. Chọn khoảng thời gian muốn kiểm tra báo cáo thu nhập:

Làm thế nào để tải bảng báo cáo trong khoảng thời gian cụ thể nhất định?

  1. Nhấp vào “Đã thanh toán” để kiểm tra danh sách đơn hàng hoàn tất trong tuần
  2. Sử dụng bộ lọc để đi đến khoảng thời gian khác Người bán muốn kiểm tra
  3. Nhấp vào “Xuất”

4. Nhấp vào “Tải về” để tải bảng báo cáo thu nhập

5. Nhấp vào “Báo cáo của tôi” để kiểm tra tất cả báo cáo Người bán đã tải về trước đó

***Tham khảo Kiến thức chuyên sâu trên Shopee để biết thêm chi tiết.

LEAVE A REPLY